Bra resultat med levande mögeltest

Det låter nästan som en skräckfilm. Mögel brukar inte kopplas till levande varelser. Tvärtom så är det något som förstör och bryter ner. Ingen vill ha in mögel i huset för det kan leda till stora problem. Bland annat så angriper det luftvägarna och kan göra familjen sjuka. Men det är även till skada för huset, eftersom det så att säga äter sig igenom flera olika material. 

Många gör prover för att se om det finns mögel någonstans innan de köper ett hus. Detta för att de ska slippa en sanering. En del använder levande mögeltest för att snabbt upptäcka otyget. Samtidigt så är det skönt att veta att det går att fixa. Det bästa är naturligtvis att undvika problemet helt och hållet. Men om du skulle drabbas så är det inte hela världen. 

Kampen mot fukt och mögel

Det är ganska uppenbart att kampen mot fukt är verklig. I ett klimat som det svenska så måste du se till att skydda ditt hus på alla sätt och vis. Både sommar och vinter så kan det vara en hel del nederbörd. Nu när vintrarna inte längre är lika kalla och torra som tidigare, så har vissa material inte en chans att torka upp efter sommarens fuktiga klimat. Du måste därför börja tänka lite annorlunda, och ta hand om ditt hus på bästa tänkbara sätt. Om du har frågor om fukt och mögel kan du fråga https://avfuktningsteknik.se/tjanster/mogelsanering/vind/

Nu är det ju inte bara klimatet som har förändrats. Även sättet att värma upp husen har genomgått en positiv utveckling. Allt fler tänker miljö och framtida generationer. De gör allt de kan för att utnyttja jordens resurser på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Men när du byter ut metoden för uppvärmning så kan det påverka luften i huset. Vissa byggnader är gjorda för att det ska vara ett självdrag. Men när du byter ut värmepannan så kan hela systemet komma i olag. Läs mer om de olika teknikerna hos https://avfuktningsteknik.se/mogeltest-sa-funkar-det/

Ett hus som är fullt av frisk luft

Varje dag så andas du in och ut flera liter luft. Det är något som ingen tänker på. Innan de börjar få problem med luftrören vill säga. Tyvärr så upptäcker många inte fukt eller mögel förrän de blir sjuka. Eller när barnen måste stanna hemma från skolan om och om igen med förkylningar som går ner i bröstet. För mögelsporerna sprider sig med luften och har en tendens att påverka lungorna. Astma och allergier är andra tecken på att din inneluft inte är så frisk som du hade trott. 

Det kan finnas flera anledningar till att hemmet blir fuktskadat eller du får in mögel. Ibland kan det vara de material som har använts under byggnaden. När ett material är modernt så använder alla det, men ibland så kommer det fram i efterhand att det kanske inte var så lyckat. Andra gånger kan det vara strukturen eller installationer som gör det enklare att få in fukt. Kopplingen mellan solceller och mögelsanering vind

Därför är det viktigt med ett kontinuerligt underhåll. Du bara måste inspektera fasaden, källare och kallvindar för att vara säker på att de mår bra. Här kan du få hjälp av en professionell firma som mäter halterna av både det ena och det andra. De kan snabbt se om något måste åtgärdas. Att underhålla fasaden är något som de flesta är medvetna om. Hur ofta du måste renovera kan bero på var i landet du bor, för vissa klimat tär mer på huset än andra. Det behöver vanligtvis inte göras så ofta, men när du underhåller så ska det göras rätt. 

Fuktens tråkiga resultat

För att förstå hur viktigt det är att kämpa mot fukten kan du läsa olika erfarenheter. En del har blivit sjuka på jobbet när fukt och mögel spritts via ventilationssystemet. Vad som är tråkigt i sammanhanget är att det inte är alla som blir helt friska igen. De reagerar direkt när de luktar mögel, vilket i och för sig kan vara till nytta för andra. Med ett levande mögeltest kan du vara helt säker. Astma och allergier är inte heller något att leka med. Speciellt inte när de drabbar små barn, som är extra känsliga för dessa sporer. 

Själva byggnaden kan också bli förstörd. Det är inte lika gravt som när folk blir sjuka, men det handlar trots allt om dina pengar. När möglet fräter sönder väggar och tak så kan det bli nog så dyrt att sanera. Den goda nyheten är att det går att fixa det mesta. Även hus som har mögel så gott som överallt går att rädda. Och det är sällan det går så långt om du bara är lite försiktig. Det kan inte nog understrykas vikten av att helt enkelt titta på ditt hus. Att syna det i sömmarna så att säga. Speciellt då i rum eller utrymmen där det är lättare för fukten att komma in. 

Handla i god tid

Nu finns det ju så mycket mer du kan göra för att undvika fukten redan från början. Grunden måste vara bra, och allt regn-eller snövatten ska ledas bort från själva huset. Om alla lär sig hur de ska hantera kök och badrum så kan det även minska fukten i hemmet. Små saker som att koka vatten med locket på kan faktiskt göra skillnad i det långa loppet. Vädra ut ett par gånger om dagen, men gör det på rätt sätt. 

Du kan även installera ventilation som verkligen fungerar. Har du inte ett självdrag så kan du skapa det med hjälp av ventiler. Kontakta en firma som kan berätta vad som finns och se vad som fungerar bäst för ditt hus. Det handlar om att vara medveten. Att aktivt lägga grunden för en god innemiljö. En där fukt och liknande saker leds bort, där du kan vara säker på att luften är frisk. Hela tiden utan att du släpper ut värmen eller gör något annat för att slösa energi. 

Resultatet av livet utan fukt

Lite fukt behövs för att leva, men det är överflödet som kan skada både dig och ditt hus. Känner du någon som är känslig mot mögel så kanske du kan göra ett levande test. Det är tragiskt att en del har blivit så pass sjuka att det räcker med ett besök för att de ska känna igen symptomen. Speciellt när det inte är deras fel eller försummelse som lett till sjukdomen. 

Annars finns det maskiner som är utvecklade för att mäta fukthalten i luften samt känna av om det finns antydan till mögel. Ju tidigare du kan hitta det desto bättre. Men även om det fått fotfäste så går det att sanera. Ett liv utan fukt och mögel är bättre för alla. 

16. August 2020 by admin
Categories: Allmänt | Comments Off on Bra resultat med levande mögeltest