DÄRFÖR ÖKAR RÄTT OUTSOURCING IT-SÄKERHETEN

Det finns mycket att säga om outsourcing av IT-driften. Många väljer det för att dra ner på kostnaderna. Du får bra service för en relativt billig penning med konstanta månadskostnader. Framför allt är det dock möjligheten att koncentrera sig på kärnverksamheten som lockar. En stor del av tid och andra resurser kan läggas på det som är företagets huvudsakliga syfte. Väldigt få har de förutsättningar som krävs för att själv hålla IT-driften på en acceptabel nivå.

All form av outsourcing väcker frågor om säkerhet.  Det spelar ingen roll om det är städaren som har nyckel eller en IT-firma som tar hand om dina filer. Säkerheten är alltid en viktig sak att tänka på. För många har säkerheten ökat när de väljer att outsourca sitt IT-system, av flera olika anledningar. Detta är ytterligare en orsak att lägga till de många bra anledningarna till att välja outsourcing.

Ett väl fungerande system

Det är mycket viktigt att ditt IT-system fungerar. Så gott som allt är beroende av detta, och du har inte råd att få stopp i driften. Ett litet stopp på bara några minuter kan vara en katastrof. Därför ska du satsa på att ha det hela igång, och väl fungerande, dygnet runt. Detta är ofta allra lättast att få till genom att outsourca. Läs mer på https://fouredge.se/serverdrift/.

En av anledningarna till att det fungerar bättre med en separat IT-firma är att de har större resurser. De samlar flera företag under ett och samma tak, så att säga. Helt klart med tjocka väggar emellan. Men stora servrar som står säkert i luftkonditionerade lokaler är bara en del av det du kan få hjälp med. I tillägg så kan de allt om datorer och kan koppla in alla de system eller kopplingar som du behöver till företaget. Du finner mer information på https://fouredge.se/tjanster/.

Säkerställa dina rutiner

När du väljer IT-lösning är det viktigt att se mot framtiden. Om du bara ser på din nuvarande situation är det lätt hänt att systemet inte riktigt passar efter bara något år eller så. Vanligtvis så har du en projektering, du planerar för vad ditt företag ska göra. Det är denna plan du ska inkludera i diskussionerna med din IT-firma. Då kan de lägga upp en plan för IT som går hand i hand med resten av verksamheten.

Vissa förändringar kan ta tid att göra eller lära sig. Därför ska du försöka ha en så kontinuerlig planläggning som möjligt. Computer Sweden skriver i en artikel om att det finns många åsikter om statlig IT-drift. Staten har alltid haft sina speciella behov och problemställningar. Bland annat så kommer lagen om personuppgifter in i bilden, och i flera fall även rikets säkerhet.

Ett helt vanligt företag har något liknande. Du vill också skydda dina kunder och deras information. När någon lämnar ut sina uppgifter till ett företag så litar de på att de inte sprids till andra. Det samma gäller din data. I vissa fall kan det bli stora problem om hemligheter kommer ut. Konkurrenter betalar stora pengar för att komma åt viss information.

Vikten av kontinuerlig IT-drift

Den allra största utmaningen som de flesta företag står inför är dock behovet av kontinuerlig IT-drift. Det bara måste fungera. Varje dag, hela tiden. Annars blir rutinerna avbrutna och arbetet stannar upp. Du kan också få dåligt rykte bland kunderna. Idag är folk vana vid att det fungerar. De vill ha snabba svar och många litar på internet. Detta är något du måste följa upp. Därför är det uppenbart att ett bra IT-system är basen för ett lyckat företag. Aftonbladet skriver här om att statlig IT-drift diskuteras även bland politiker.

Genom att välja outsourcing har du större chans att få allt detta. Ditt IT-system kommer att sättas upp efter konstens alla regler. Vartefter du har behov kan du få support. Hur mycket och vad det kostar beror på ditt avtal. Men i princip kan du ha en dataexpert som sitter där och väntar på att du ska ringa. 24 timmar om dygnet i vissa fall.

Säkrare IT med outsourcing

Säkerheten kan ligga på topp när du outsourcar IT-driften. De lägger upp alla de moderna program som finns för att hindra virus och andra att komma in i dina datorer. Samtidigt kan de kontrollera systemet för att se var de svaga punkterna ligger. För att sedan åtgärda dessa. Din IT-firma kan skapa ett system för dina lösenord och kryptering av data. De informerar de anställda om hur de lättast ska kunna förhindra misstag att ske.

Ibland är det de små detaljerna som gör stor skillnad. I ett företag visade det sig att måndagar var virusdag. De flesta attacker mot företagets system skedde efter helgen. Då detta kontrollerades lite noggrannare visade det sig att de anställda hade rätt att använda laptopparna och plattorna till privat bruk. Deras barn laddade då ner spel och annat från okända sajter, vilket ledde till att virus introducerades.

Denna erfarenhet visar vikten av att hålla säkerheten på topp. Låt en utomstående firma ta hand om ditt IT, så att du får ett komplett skydd. De är experter, datorer och IT är ofta deras passion. Därför håller de sig uppdaterade och ser till att du hela tiden har det allra bästa av vad som finns tillgängligt. Eftersom de har sett det mesta kan de ge dig olika förslag.

Mot framtiden med ett säkert IT-system

Det säger sig självt att du måste ha ett bra IT-system. Allt är byggt runt datorer, lagring av data och väl fungerande program. Något som inte alla inser är att en utomstående firma kan vara det allra bästa alternativet. Naturligtvis beror det på vilka kunskaper du har inom företaget. Men det är få som kan både sin kärnverksamhet samt IT. I alla fall inte i den utsträckning som krävs för att det ska vara både säkert och kontinuerligt. Alla tjänar på att satsa lite extra på IT. Det kostar inte så mycket i längden, men kan göra en enorm skillnad för din verksamhet. Du har helt enkelt inte råd att försumma IT.

16. July 2018 by admin
Categories: Allmänt | Comments Off on DÄRFÖR ÖKAR RÄTT OUTSOURCING IT-SÄKERHETEN